Voorzitter
Alex Jacobs
Mercuriusstraat 15
06 – 214 56 973
voorzitter@wijkverenigingrevelsant.nl
Secretariaat
Sandra Bartels
de Vogezen 7

06 – 341 62 615

secretariaat@wijkverenigingrevelsant.nl

Penningmeester
Nel Meijer
Nagelerstraat 106
06 24626286
penningmeester@wijkverenigingrevelsant.nl
Algemeen Bestuursleden
Dineke Sprenkels – SpierNathalie Meijer

bestuur@wijkverenigingrevelsant.nl

Ledensecretariaat
penningmeester@wijkverenigingrevelsant.nl
Postadres Ten name van
Mercuriusstraat 15
8303 BG, Emmeloord
Wijkvereniging Revelsant

KvK: 39034312

Bank: NL86RABO0311076246 t.n.v. Wijkvereniging Revelsant